Cultura a Internet (Teatre)

Aqui disfrutarem d’una serie d’enllaços, per a veure o llegir sobre teatre.

Teatroteca (vídeos d’obres de teatre):

http://teatroteca.teatro.es/opac/?fbclid=IwAR2j309lF24Qdq8l3SyC_YQb07XhAPFKXJD1O6amNNo3_8mwWV3jrfzRPcQ#index

Estudio 1. Teatro en TV.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF80B329D3A86DEA6

Obres de teatre (arxiu RTVE):

https://www.rtve.es/alacarta/videos/teatro-en-el-archivo-de-rtve/

Vídeos obres de teatre completes.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlpaL46mhqWXYPVrb5iaRk7unGqXDGjPO

Llegir obres de la Biblioteca del TNC:

https://www.tnc.cat/ca/biblioteca-del-tnc

Obras de teatro escolar.

https://www.educacionyfp.gob.es/bulgaria/dam/jcr:ef2119de-91b0-4feb-b784-2fd978bd669c/teatro-2016-webs.pdf

Obres de teatre en PDF:

https://comediatheque.net/traductions/obras-en-espanol/

300 obres de teatre en PDF

https://poetasdelfindelmundo.com/a/m/obras-de-teatro-pdf/