Memòria, ment activa

Per a realitzar molts d’aquets jocs s’ha d’activar el pluguin de Flash. Per activarlo clicarem a sobre de la peça de lego i despres a la barra de direccions el missatge que ens sortira li farem clic a sobre de permitir.

Memoris o parelles:

http://www.xtec.cat/~ivilater/enlinia/trenca/ocells/ocells.htm

http://www.xtec.cat/~ivilater/enlinia/trenca/papallones/papallones.htm

http://www.gamesforthebrain.com/game/mastercards/

http://www.gamesforthebrain.com/spanish/twincol/

Mahjong:

http://www.juegos.com/juego/Conexion-granjera-3.html

http://www.juegos.com/juego/Mahjong-de-lujo.html

http://www.juegos.com/juego/Alquimia-mahjongg.html

http://www.jugarjuegos.com/juegos/juegos_gratis/mahjong/juego_mahjong.htm#

Simon:

http://www.pequenet.com/parajuegos.asp?mov=/habitantes/juegos/images/323.swf#inicio

http://www.cavallfort.cat/cavallfort/ca/jocs/ot-diu.html

http://www.xtec.cat/~ivilater/enlinia/simon/neave_simon.html

http://www.gamesforthebrain.com/spanish/memocoly/

Gimnasio de la memória:

http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/juegosdememoria/img/home_es.html

http://madridsalud.es/interactivos-entrenamiento-de-memoria/

http://www.planamasd.es/programas/mayores/ejercicios-divertidos-para-estimular-tu-mente

Memória Visual:

http://genmagic.org/mates2/or1c.swf

http://www.xtec.cat/~ivilater/enlinia/jocs/joc1.htm

http://neutralx0.net/home/mini04.html

http://www.ciplayer.com/howtoplay-nosta.html?1

http://www.ciplayer.com/howtoplay-estrop.html?1

http://www.ciplayer.com/howtoplay-findy.html?1

http://www.ciplayer.com/howtoplay-chimpa.html?1

http://www.gamesforthebrain.com/spanish/crimescene/

http://pensar.chulojuegos.com/juegos-de-entrena-tu-mente.html

http://www.gamesforthebrain.com/spanish/mastermind/

http://www.gamesforthebrain.com/spanish/masterpieces/

https://www.psicoactiva.com/tests/memoria/test-memoria-visual.htm#test-solution

https://www.psicoactiva.com/tests/observacion/test-observacion.php?nivel=2#test-solution

 

Càlcul:

http://www.gamesforthebrain.com/spanish/numberhunt/

http://www.gamesforthebrain.com/spanish/marsmoney/

http://www.ciplayer.com/howtoplay-tenty.html?1

http://pensar.chulojuegos.com/juegos-de-suma-y-prueba.html

http://pensar.chulojuegos.com/juegos-de-calculations.html

http://pensar.chulojuegos.com/juegos-de-maldita-matematica.html

Sopa de Lletres:

https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras.php

http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/pa/juegos/sopas/temasopas.htm#

Encuentra las diferencias:

http://www.freewebarcade.com/game/5-differences/

https://www.epasatiempos.es/buscar-diferencias.php

Altres:

http://www.xtec.cat/~ivilater/enlinia/tetris/neave_tetris.html